קבוצת מלכי נדל

קבוצת מלכי שיווק 2011*  

| משרד ראשי: ויצמן 11, נס ציונה 7403008​

משרד ראשי: ויצמן 11, נס ציונה 7403008​