תוכניות

דירת 5 חד’, טיפוס D​

דירת 3 חד’, טיפוס C​

דירת 5 חד’, טיפוס B​

דירת 5 חד’, טיפוס F​

דירת 3 חד’, טיפוס E​

דירת 5 חד’, טיפוס D1​

דירת 3 חד’, טיפוס G​

דירות יוקרה