שלב 1 |  הנפקת "אישור זכאות"

 

בדיקת הזכאות והנפקת תעודות הזכאות, תעשה באחד מהמרכזים הבאים:

> מרכז אלונים   (מקבוצת מ.ג.ע.ר) מוקד טלפוני 2850* 

> מילגם    מוקד טלפוני 6078* 

> עמידר    מוקד טלפוני 6266* 

> האישור תקף לשנה מיום הוצאתו.

> שני בני הזוג נדרשים להגיע למרכז לצורך הוצאת האישור.

> הנפקת אישור הזכאות כרוכה בתשלום.

ניתן לתאם פגישה או להגיש בקשה מקוונת דרך האתר של מחיר למשתכן בכתובת:    

למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב"אישור זכאות" של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה. ממולץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו') אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה.

שלב 2 |  הרשמה להגרלה בפרויקט הרקפות, ראשון לציון - מ.י. דביר  בע"מ

 

> בעלי אישור זכאות תקף המעוניינים לקחת חלק בפרויקט, יוכלו להירשם להגרלה לבחירת דירה בפרויקט בין התאריכים 3/7/16 - 30/7/16, באתר ההגרלות בלבד.  

> ניתן להירשם למספר פרויקטים במקביל, אך זכאי שזכה בהגרלה בפרויקט מסוים, יצא אוטומטית מההגרלות בפרויקטים נוספים אליהם נרשם.

> ההגרלה מיועדת לקביעת סדר התור לבחירת הדירה בפרויקט, תוך מתן עדיפות לרוכשי דירה ראשונה (הכל כמפורט בתקנון ההגרלות שקבע משרד הבינוי והשיכון ובהתאם להנחיותיו).

שלב 3 |  הגרלה ותוצאותיה

 

מספר ימים לאחר סיום שלב ה "הרשמה לפרויקט" (שלב 2) תתקיים הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט , ההגרלה תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון.

ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות של חברת מ.י דביר דהיינו, הזוכה בעל מספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון את הדירה בה הוא מעוניין וכך הלאה לפי הסדר.

 

אין צורך בשלב זה לפנות לחברה. חברת מ.י דביר תצור עמכם קשר ותזמן אתכם באופן יזום עפ"י סדר ההגרלה להדרכות ובחירת הדירה , במקביל ישלח   דוא"ל ו/או במסרון - SMS –  מועד זה הינו קבוע ואינו ניתן לשינוי.  זכאי שיאחר ו/או שיבחר שלא להגיע במועד שנקבע לו, ייתכן ויאבד זכאותו ו/או מקומו בתור לבחירת דירה, הכל בהתאם להחלטות משרד הבינוי והשיכון.

שלב 4 |  הצגת הפרויקט לזוכים

 

היערכות לבחירת דירה, קבלת מידע ובדיקת אפשרויות המימון

 

זכיתם בהגרלה מזל טוב !

 

לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברת מ.י דביר תזמן את כל הזוכים להדרכות אישיות/קבוצתיות עם נציגי החברה בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה. 

בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מס' בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה.מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה

 

בטרם תגיעו לבחור את דירתכם בפרויקט, אנא בדקו את אפשרויות המימון שלכם וודאו שאתם זכאים לקבלת משכנתא מאחד הבנקים למשכנתאות. 

שלב 5 |  בחירת דירה

 

חברת מ.י. דביר תפנה לכל זוכה טלפונית ובאמצעות דוא"ל על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה.

במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר החברה את מלאי הדירות הקיים. מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות..

פגישה עם נציגי החברה. לכל דייר יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית עם יועץ נדל"ן לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על הסכם רכישה. במעמד בחירת הדירה יהיו נציגי חברת הבקרה של משרד השיכון. ית"ב – 09-8983059  במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: (קיבלתם במייל), , במקרים הבאים: – אם רק אחד/ת מבני הזוג מגיע חייב יפוי כח מאומת ע"י עו"ד ע"פ נוסח החברה. אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע ומעוניינים לשלוח נציג (אח, אבא, אמא, חבר) הנציג יגיע עם ייפוי כח נוטריוני בלבד ע"פ נוסח החברה .במעמד הפגישה יחתמו  הרוכשים על טופס בחירת הדירה טופס זה יהווה אישור הדייר להכנת חוזה הדירה. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו.אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה.לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה  אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון.בסיום הפגישה נתאם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה, תינתן אפשרות לרוכשים שיהיו מעוניינים לחתום במעמד בחירת הדירה על חוזה רכישה.

 

מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

 

> בהתאם להוראות משרד הבינוי והשיכון, לא ניתן לבצע שינויים בנוסח הסכם הרכישה.

> בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון - מוצעות לשיווק במסגרת מסלול מחיר משתכן דירות נבחרות מתוך כלל הדירות בפרויקט ואין החברה מחויבת להציע דירות מסוימות ו/או את כלל הדירות שייבנו במסגרת הפרויקט במסגרת מסלול זה. 

שלב 6 |  חתימה על הסכם רכישה

 

במעמד בחירת הדירה תינתן אפשרות לזוכים לחתום על חוזה ע"י משרד עו"ד המייצג את החברה.

אפשרות זו מומלצת מאוד , תחסוך לכם הגעה נוספת .

האפשרות השנייה : עד 5 ימים לאחר בחירת הדירה תזמן החברה את הדיירים לחתימת חוזה הרכישה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון: .

 

מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים כאן לעיון.

 

> בהתאם להוראות ותנאי משרד הבינוי והשיכון, הסכם הרכישה כולל התחייבות שלא למכור את הדירה, שאתם עומדים לרכוש, במשך 5 שנים ממועד קבלת האישור לאכלוס (טופס 4).

> החתימה במעמד שני בני הזוג בלבד.

מחיר למשתכן