הדמיות חוץ

הדמית המגדל ממעוף הציפור

הדמית יום - הקומות העליונות​

הדמית המגדל

הדמית לילה - הקומות העליונות

לובי